Homestay

Berapakah anggaran kos untuk membina dan menguruskan sebuah homestay?

gray fabric loveseat near brown wooden table

Berapakah anggaran kos untuk membina dan menguruskan sebuah homestay?

 1. Apakah komponen utama kos untuk membina sebuah homestay?
 2. Berapakah anggaran kos purata untuk membeli tanah dan membina premis homestay?
 3. Apakah caj-caj utama yang perlu dibayar untuk menguruskan operasi sebuah homestay?
 4. Bagaimanakah cara mengira kos utiliti bulanan untuk homestay?
 5. Berapakah kos penyelenggaraan dan pembaikan yang perlu dianggarkan setiap tahun?
 6. Adakah terdapat sebarang insentif kerajaan yang boleh membantu mengurangkan kos membina homestay?
 7. Bagaimanakah cara menentukan kadar sewa harian yang berpatutan untuk homestay?
 8. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kos operasi homestay?
 9. Berapakah jumlah modal permulaan yang disarankan untuk memulakan perniagaan homestay?
 10. Di manakah lokasi terbaik untuk membina homestay dengan mengambil kira kos dan pulangan?

 

Banner 01 RumahKabin.com

Apakah komponen utama kos untuk membina sebuah homestay?

Kos utama yang perlu diambil kira dalam pembinaan sebuah homestay adalah:

 • Kos tanah – Ini merupakan komponen kos yang paling besar. Harga tanah akan bergantung kepada lokasi, saiz, dan status hakmilik tanah. Tanah di lokasi strategik seperti berhampiran tarikan pelancong akan mempunyai kos yang lebih tinggi.
 • Kos binaan – Termasuk kos bahan binaan, upah buruh dan fi kontraktor. Saiz dan spesifikasi binaan akan mempengaruhi jumlah kos. Binaan 2 hingga 3 tingkat akan melibatkan kos yang lebih tinggi.
 • Kos reka bentuk – Kos untuk arkitek dan jurutera bagi mereka bentuk bangunan dan lukisan pelan homestay. Kebiasaannya antara 3% hingga 5% daripada kos keseluruhan projek.
 • Kos utiliti – Kos menyambung utiliti asas seperti air, elektrik, telekomunikasi, pembetungan dan lain-lain.
 • Kos kemudahan – Seperti penghawa dingin, perabot, kelengkapan dapur, peralatan mandi, linen dan lain-lain. Bergantung kepada tahap kemudahan yang ingin disediakan.
 • Kos landskap – Kos lansekap sekitar, laluan pejalan kaki, taman dan kemudahan rekreasi tetamu.
 • Kos perundangan – Yuran guaman dan kos urusan permohonan kebenaran merancang dan lesen perniagaan.
 • Kos lain – Seperti kos pemasaran, kos kewangan, perbelanjaan tak terduga dan sebagainya.

Secara keseluruhannya, anggaran kos purata untuk membina sebuah homestay kecil hingga sederhana adalah di antara RM200,000 hingga RM500,000, bergantung kepada faktor-faktor di atas. Kos akan meningkat untuk homestay berskala besar atau mewah.

 

Berapakah anggaran kos purata untuk membeli tanah dan membina premis homestay?

Kos purata untuk membeli tanah dan membina premis homestay bergantung kepada beberapa faktor:

 • Lokasi – Harga tanah bergantung kepada lokasi. Tanah di kawasan bandar dan tarikan pelancong akan lebih mahal.
 • Saiz tanah – Semakin besar keluasan tanah, semakin tinggi kosnya. Purata 0.4 hingga 1 ekar mencukupi untuk homestay kecil hingga sederhana.
 • Status hakmilik – Tanah milik bebas mempunyai kos yang lebih tinggi berbanding tanah pegangan.
 • Jenis pembinaan – Rumah kampung tradisional mempunyai kos yang lebih rendah berbanding banglo kontemporari.
 • Saiz rumah – Bilangan bilik tidur dan kapasiti penginapan menentukan saiz dan kos rumah.
 • Spesifikasi – Bahan binaan, reka bentuk, kemudahan seperti kolam renang menambah kos.

Anggaran purata kos tanah bagi homestay kecil hingga sederhana:

 • Tanah kampung / luar bandar – RM50,000 hingga RM150,000
 • Tanah pinggir bandar – RM150,000 hingga RM300,000
 • Tanah bandar – RM300,000 hingga RM500,000

Anggaran purata kos binaan rumah homestay 2 hingga 3 bilik:

 • Reka bentuk kampung tradisional – RM80,000 hingga RM150,000
 • Reka bentuk kontemporari – RM150,000 hingga RM300,000

Jumlah anggaran kos purata bagi projek homestay kecil hingga sederhana:

 • RM150,000 hingga RM400,000 di luar bandar
 • RM250,000 hingga RM600,000 di pinggir bandar
 • RM400,000 hingga RM800,000 di bandar

Kos akan meningkat untuk homestay berskala besar dan mewah di lokasi utama pelancongan.

 

Apakah caj-caj utama yang perlu dibayar untuk menguruskan operasi sebuah homestay?

Berikut adalah caj-caj utama yang perlu dibayar untuk menguruskan operasi sebuah homestay:

 • Gaji pekerja – Jika mengambil pekerja sepenuh masa seperti pengurus atau pembantu rumah.
 • Bil utiliti – Termasuk bil elektrik, air, gas, telefon, internet dan sebagainya. Bergantung penggunaan.
 • Perbelanjaan pembersihan & linen – Kos pencucian linen, tuala, selimut, alat mandi dan pembersihan premis.
 • Perbelanjaan makanan & minuman – Jika disediakan sarapan atau minuman percuma untuk tetamu.
 • Kos penyelenggaraan – Mengecat, membaiki kerosakan, menyelenggara kolam renang dan lain-lain.
 • Cukai tanah & cukai pintu – Perlu dibayar tahunan kepada pihak berkuasa tempatan.
 • Insurans – Insurans bangunan, kandungan dan liabiliti awam.
 • Pemasaran – Iklan dalam talian atau media cetak, yuran ejen pelancongan dan sebagainya.
 • Fi bank – Caj perkhidmatan, fi penggunaan mesin kad kredit dan sebagainya.
 • Lesen perniagaan – Lesen premis perniagaan perlu diperbaharui setiap tahun.
 • Fi kebersihan – Bayaran pemungutan sampah dan caj pelupusan sampah kepada pihak berkuasa.

Anggaran: Kos operasi bulanan untuk homestay kecil ialah RM2,000 hingga RM3,500 sebulan. Kos akan meningkat untuk operasi berskala besar.

 

Banner 02 RumahKabin.com

Bagaimanakah cara mengira kos utiliti bulanan untuk homestay?

Terdapat beberapa cara untuk menganggarkan kos utiliti bulanan bagi sesebuah homestay:

 • Berdasarkan penggunaan sebelum ini – Kira purata bil bulanan untuk setiap utiliti (elektrik, air, gas) berdasarkan bil sebelum ini. Ini memberi anggaran paling tepat.
 • Saiz kapasiti homestay – Anggarkan bil air dan elektrik berdasarkan bil purata isi rumah serupa saiz di kawasan tersebut. Darabkan dengan faktor penggunaan tambahan untuk tetamu.
 • Kadar penggunaan – Gunakan kadar penggunaan elektrik, air dan gas yang ditetapkan oleh syarikat utiliti bagi mengira anggaran bil. Contoh kadar elektrik domestik ialah RM0.218 per kWh.
 • Jenis peralatan – Senaraikan semua peralatan elektrik di homestay dan cari purata penggunaan kuasa setiap satu. Kira jumlah penggunaan kuasa keseluruhan.
 • Bil purata industri – Rujuk bil utiliti purata homestay lain yang serupa saiz di kawasan tersebut. Ini boleh diperoleh daripada persatuan industri homestay.
 • Musim – Kos utiliti akan meningkat pada musim perayaan dan cuti sekolah kerana kadar penginapan yang lebih tinggi.

Contoh pengiraan: Homestay 6 bilik dengan purata penginapan 16 orang sebulan. Bil elektrik purata RM800, bil air RM350. Jumlah anggaran utiliti ialah RM1,150 sebulan.

 

Berapakah kos penyelenggaraan dan pembaikan yang perlu dianggarkan setiap tahun?

Kos penyelenggaraan dan pembaikan homestay yang perlu dianggarkan setiap tahun bergantung kepada beberapa faktor:

 • Umur dan keadaan bangunan – Bangunan baru memerlukan penyelenggaraan minimum. Bangunan lama memerlukan kerja-kerja baik pulih lebih kerap.
 • Jenis bahan binaan – Bahan seperti batu bata dan konkrit kurang memerlukan penyelenggaraan berbanding kayu.
 • Kemudahan seperti kolam renang – Memerlukan penyelenggaraan dan pembersihan rutin.
 • Kadar penggunaan – Penggunaan yang tinggi mempercepat kerosakan.
 • Iklim – Kerosakan lebih kerap berlaku di kawasan beriklim panas dan lembap.

Secara umumnya, anggaran kos penyelenggaraan dan baik pulih tahunan bagi sebuah homestay ialah:

 • Mengecat semula – RM3,000 hingga RM5,000
 • Mencuci & membaiki atap – RM1,000 hingga RM2,000
 • Membaiki kerosakan kecil – RM2,000 hingga RM5,000
 • Menyelenggara sistem elektrik & mekanikal – RM1,500 hingga RM3,000
 • Menyelenggara kolam renang – RM3,000 hingga RM5,000 setahun
 • Menyelenggara halaman & laman – RM2,000 hingga RM3,000

Jumlah anggaran kos penyelenggaraan dan baik pulih setahun untuk homestay kecil hingga sederhana ialah RM10,000 hingga RM20,000.

Ini belum termasuk kerja-kerja baik pulih besar seperti menggantikan bumbung, mengecat semula keseluruhan bangunan, mengganti sistem elektrik atau menaik taraf kemudahan yang perlu dilakukan setiap 5 hingga 10 tahun.

Kos penyelenggaraan yang mencukupi perlu dianggarkan setiap tahun bagi memastikan homestay sentiasa berada dalam keadaan baik untuk menerima tetamu.

 

Adakah terdapat sebarang insentif kerajaan yang boleh membantu mengurangkan kos membina homestay?

Terdapat beberapa insentif dan bantuan kerajaan yang boleh membantu mengurangkan kos membina homestay:

 • Geran Pelancaran Homestay Desa – Geran sehingga RM50,000 untuk menampung kos pengubahsuaian dan naik taraf premis homestay di kawasan luar bandar.
 • Dana Pembangunan Usahawan (EDF) – Pembiayaan mudah sehingga RM500,000 untuk projek pembangunan homestay. Kadar faedah rendah 3% setahun.
 • Skim Pinjaman Mikro TEKUN Nasional – Pinjaman tanpa faedah sehingga RM10,000 untuk usahawan kecil memulakan perniagaan homestay.
 • Khidmat nasihat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya – Bimbingan percuma tentang pengendalian homestay yang berkualiti.
 • Kursus homestay KPLI – Latihan pengurusan dan operasi homestay percuma atau berhemah rendah.
 • Insentif cukai pelaburan – Elaun cukai pelaburan sehingga 100% untuk perbelanjaan modal homestay.
 • Insentif tarif utiliti – Tarif kadar istimewa untuk bil elektrik dan air bagi premis homestay di beberapa negeri.
 • Bantuan baik pulih homestay – Bantuan kewangan untuk kerja-kerja baik pulih dan naik taraf homestay sedia ada.

Pemilik homestay dinasihatkan merujuk laman web agensi kerajaan berkaitan untuk maklumat terkini mengenai insentif dan bantuan yang disediakan.

 

Banner 03 RumahKabin.com

Bagaimanakah cara menentukan kadar sewa harian yang berpatutan untuk homestay?

Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kadar sewa harian yang berpatutan bagi sesebuah homestay:

 • Lokasi – Homestay di kawasan tarikan pelancong utama boleh caj kadar yang lebih tinggi.
 • Kemudahan – Bilangan bilik tidur, kemudahan dapur, kolam renang dan wifi mempengaruhi kadar caj.
 • Saiz kapasiti – Homestay yang boleh menampung lebih ramai tetamu boleh caj lebih tinggi.
 • Kualiti dan kebersihan – Homestay yang diselenggara dan diurus dengan baik boleh caj premium.
 • Musim dan permintaan – Kadar caj boleh dinaikkan pada musim perayaan dan cuti sekolah.
 • Kadar pesaing – Tinjau kadar homestay serupa di kawasan berdekatan. Jangan terlalu rendah atau tinggi berbanding pesaing.
 • Kos operasi – Kadar caj perlu menampung kos operasi dan memberi pulangan lumayan.

Contoh pengiraan kadar caj:

 • Homestay 3 bilik tidur dengan kapasiti 8 orang di Cameron Highlands.
 • Kadar homestay berhampiran ialah RM150 hingga RM250 semalam.
 • Kos operasi RM2,500 sebulan.
 • Jangkaan kadar penginapan 50% dengan 4 bilik penuh sebulan.
 • Kadar caj yang berpatutan ialah RM200 semalam.

Kadar perlu disemak semula berkala berdasarkan faktor-faktor di atas.

 

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kos operasi homestay?

Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kos operasi homestay:

 • Pasang sistem pemanas air solar untuk menjimatkan bil elektrik.
 • Guna lampu LED dan peralatan cekap tenaga.
 • Atur jadual pembersihan dan menukar linen yang optimum.
 • Lantik kontraktor tetap untuk kerja-kerja penyelenggaraan pada kadar diskaun.
 • Laksanakan program kitar semula untuk mengurangkan bil sisa pepejal.
 • Tanam sayur-sayuran dan renek sendiri untuk mengurangkan perbelanjaan makanan.
 • Lantik ejen tempatan untuk urusan tempahan bagi kurangkan kos pemasaran.
 • Tawar diskaun atau promosi pada musim sepi untuk menarik lebih banyak tempahan.
 • Latih pekerja pelbagai kemahiran bagi mengurangkan kos buruh.
 • Adakan program bekerjasama dengan agensi pelancongan tempatan.
 • Peroleh bekalan secara pukal atau tender terbuka bagi kadar diskaun.
 • Amalkan pengurusan kewangan yang cekap dengan belanjawan dan rekod terperinci.
 • Tingkatkan promosi dan ulasan dalam talian untuk kurangkan kos pengiklanan.

Dengan perancangan teliti dan amalan terbaik, kos operasi homestay boleh dikurangkan tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan.

 

Berapakah jumlah modal permulaan yang disarankan untuk memulakan perniagaan homestay?

Berikut adalah anggaran jumlah modal permulaan yang disarankan untuk memulakan perniagaan homestay:

 • Kos pembelian atau pembinaan homestay – RM150,000 hingga RM500,000 bergantung kepada lokasi, saiz dan spesifikasi.
 • Kos ubah suai dan naik taraf – RM20,000 hingga RM50,000 untuk kerja-kerja pengubahsuaian.
 • Perabot dan kelengkapan – RM30,000 hingga RM60,000 untuk perabot asas, kelengkapan dapur, alat mandi dan linen.
 • Kos pra-operasi – RM10,000 hingga RM20,000 untuk utiliti, sewa, gaji, latihan dan pemasaran pra-operasi.
 • Modal operasi – RM15,000 hingga RM30,000 untuk perbelanjaan 3 hingga 6 bulan pertama operasi sebelum menerima hasil.
 • Perbelanjaan tak terduga – RM10,000 hingga RM20,000 sebagai peruntukan kecemasan.

Jumlah modal permulaan yang disyorkan ialah RM250,000 hingga RM700,000. Nisbah 70:30 disyorkan untuk pembiayaan melalui pinjaman bank dan modal sendiri.Sumber kewangan tambahan seperti geran kerajaan, dana pelaburan atau rakan kongsi perniagaan boleh membantu mengurangkan jumlah pinjaman yang diperlukan.

 

Banner 04 RumahKabin.com

Di manakah lokasi terbaik untuk membina homestay dengan mengambil kira kos dan pulangan?

Berikut adalah faktor-faktor untuk menentukan lokasi terbaik homestay dari segi kos dan pulangan:

 • Berdekatan tarikan pelancong utama – Memudahkan akses dan meningkatkan permintaan. Contoh: Berhampiran pantai atau taman negara.
 • Akses pengangkutan yang mudah – Dekat dengan lebuh raya utama atau lapangan terbang. Memudahkan perjalanan tetamu.
 • Berinfrastruktur – Ada bekalan utiliti asas seperti elektrik, air dan internet. Mengurangkan kos tambahan.
 • Berdekatan dengan kemudahan awam – Seperti pasar, bank dan kedai makan. Memberi keselesaan kepada tetamu.
 • Kemudahan rekreasi – Berhampiran dengan taman, tasik, padang golf atau taman tema. Menambah nilai lokasi.
 • Kawasan perumahan sederhana – Mengurangkan kos tanah tetapi masih strategik. Elak lokasi terpencil.
 • Mempunyai ciri-ciri unik – Seperti pemandangan indah, warisan budaya atau ekopelancongan. Nilai tambah kepada pengalaman penginapan.
 • Kurang persaingan – Elak destinasi pelancongan yang mempunyai banyak homestay lain.

Dengan memilih lokasi strategik, pulangan pelaburan homestay dapat dimaksimumkan.

 

Key Takeaways

 • Kos utama membina homestay termasuk tanah, binaan, reka bentuk dan utiliti. Anggaran purata ialah RM200,000 hingga RM500,000.
 • Kos tanah dan binaan bergantung kepada lokasi, saiz, reka bentuk dan spesifikasi. Purata RM150,000 hingga RM400,000 di luar bandar.
 • Caj operasi utama termasuk gaji, utiliti, pembersihan, makanan, cukai, insurans, pemasaran dan penyelenggaraan. Purata RM2,000 hingga RM3,500 sebulan.
 • Insentif kerajaan seperti geran dan pinjaman boleh membantu mengurangkan kos permulaan homestay.
 • Kadar sewa perlu mengambil kira lokasi, saiz, kemudahan, permintaan dan kos operasi.
 • Amalan terbaik pengurusan operasi boleh mengoptimumkan kos homestay.
 • Modal permulaan disyorkan RM250,000 hingga RM700,000. Nisbah 70:30 pinjaman dan modal sendiri.
 • Lokasi strategik berdekatan tarikan pelancongan utama penting untuk pulangan pelaburan yang baik.
 • Kos penyelenggaraan dan baik pulih dianggarkan RM10,000 hingga RM20,000 setahun.
 • Perancangan teliti kos operasi dan modal penting bagi kejayaan perniagaan homestay.
 • Kerajaan menyediakan bantuan kewangan dan nasihat untuk pembangunan homestay.
 • Kadar caj perlu kompetitif dan mampu menampung perbelanjaan operasi homestay.

 

Conclusion

 • Membina dan mengurus homestay melibatkan kos yang besar tetapi boleh menjana pendapatan lumayan jika dirancang dan diurus dengan cekap.
 • Kos tanah, pembinaan, modal permulaan dan operasi perlu dianggarkan dengan realistik.
 • Lokasi strategik dan reka bentuk yang sesuai adalah penting untuk pulangan pelaburan jangka panjang.
 • Pengusaha perlu bijak mengurus perbelanjaan operasi tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan.
 • Sokongan dan insentif kerajaan boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengurangkan beban kewangan.
 • Dengan perancangan teliti, homestay yang berjaya mampu memberi pulangan lumayan sekaligus mempromosi industri pelancongan tempatan.

 

rumahkabin post
Kontraktor Rumah Kabin
Rumah Kabin Murah
Rumah Kontena Vs Rumah Kabin
Rumah Kabin Pasang Siap
Senarai Harga Kabin di Malaysia
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin